Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu lại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017

18/10/2017

9 tháng đầu năm 2017, Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu lại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng theo lĩnh vực quản lý nhà nước của sở; triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt.

+ Về công tác thanh tra, kiểm tra
 Trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã tiến hành 03 cuộc thanh tra. Trong đó, có 01 cuộc về hoạt động kinh doanh xăng dầu tại 01 đơn vị, 02 cuộc thanh tra về hoạt động điện lực tại 6 đơn vị và đã ban hành 04 Kết luận thanh tra theo quy định. Tiến hành 01 đợt kiểm tra theo kế hoạch về thực hiện Kết luận thanh tra tại 05 đơn vị về hoạt động kinh doanh điện. Tổ chức 01 đợt kiểm tra chất lượng và nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 tại các Siêu thị và Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 01 cuộc kiểm tra về hoạt động, quản lý chợ tại 06 xã, do UBND xã làm chủ đầu tư; đã ban hành 06 Thông báo kết quả kiểm tra đối với 6 đơn vị.
Ngoài ra, Sở Công Thương còn chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra tập trung vào nhóm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trong Tết Nguyên đán như: Rượu, bia, bánh kẹo, kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Kết quả thanh tra tại đơn vị hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đã yêu cầu Công ty phải đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu với Sở Công Thương theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Đối với các đơn vị được thanh tra về hoạt động điện lực: Đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với số tiền phạt vi phạm hành chính là 15 triệu đồng. Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Vi phạm quy định về phân phối điện (Sử dụng các thiết bị đo, đếm điện năng không được kiểm định theo quy định, không có biên bản treo tháo khi lắp đặt, thay thế thiết bị đo đếm điện).
Kết quả kiểm tra về chất lượng và nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ trước, trong và sau Tết Đinh Dậu năm 2017. Đã yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo các nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ đầy đủ cho nhân dân; không kinh doanh hàng cấm, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉnh trang nơi bán hàng; thực hiện văn minh trong giao tiếp; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không lợi dụng tình hình thị trường để tăng giá bất hợp pháp.
Kết quả kiểm tra, phúc tra việc thực hiện Kết luận thanh tra: Nhìn chung về những kiến nghị, kết luận đã được các đơn vị tích cực thực hiện, trú trọng củng cố việc tổ chức quản lý; đã cử cán bộ quản lý, công nhân đi học các lớp nghiệp vụ để nâng cao năng lực quản lý và kinh doanh điện; các đơn vị vi phạm đã thực hiện nộp phạt theo đúng quy định. Tổng số tiền là 37,5 triệu đồng.
Tại các đơn vị kiểm tra về hoạt động, quản lý chợ: Có 6/6 đơn vị chưa huy động đủ nguồn vốn đối ứng như đã cam kết để hoàn thành việc xây dựng chợ theo quy định; có 2 đơn vị chi trái nội dung Quyết định UBND tỉnh cấp hỗ trợ vốn để xây dựng hạ tầng chợ. Sở Công Thương đã yêu cầu đơn vị nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và nộp trả ngân sách nhà nước số tiền 198 triệu đồng do chi trái nội dung được cấp hỗ trợ và yêu cầu đơn vị sớm hoàn thành xây dựng công trình chợ để bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định.
+ Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu lại, tố cáo
9 tháng đầu năm 2017, Sở Công thương đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất theo quy định của Luật tiếp công dân. Trong 9 tháng năm 2017, không có công dân nào đến và gửi đơn về Sở Công thương để khiếu nại, tốt cáo, kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực của ngành nên không phải giải quyết theo quy định.
+ Về công tác phòng, chống tham nhũng
Sở Công Thương đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ chương, chính sách, pháp luật về PCTN, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng:
Thực hiện việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai theo quy định. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc công khai, minh bạch các quy hoạch chính sách liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, thương mại; quy trình giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, công tác tổ chức cán bộ, đề bạt, nâng lương, cử cán bộ đi học vv. 
Trong 9 tháng năm 2017, Sở đã chuyển đối vị trí công tác 01 người, luân chuyển 03 người; Chi cục Quản lý thị trường đã luân chuyển 01 người.
Nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu lại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 đã được lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện, 9 tháng đầu năm 2017 không có vụ việc phức tạp cần xin ý kiến chỉ đạo của Cơ quan quản lý cấp trên./. 
 

Kim Dung

Phòng Thanh tra


Các tin đã đưa ngày: