Sở Công Thương công bố Kết luận thanh tra hoạt động điện lực tại Điện lực Yên Lạc và Điện lực Vĩnh Tường (01/10/2019)

Ngày 10 và 11/9/2019, Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Công Thương, Thanh tra Sở Công Thương tổ chức công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực tại Điện lực Yên Lạc và Điện lực Vĩnh Tường

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (23/09/2019)

Ngày 17/9/2019, Chánh thanh tra Sở Công Thương ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPVPHC trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Lịch tiếp công dân tại Sở Công Thương (29/07/2019)

Ngày 06/6/2019, Giám đốc Sở Công Thương ký Quyết định số 123/QĐ-SCT ban hành nội quy về việc tiếp công dân. Theo đó, việc tiếp công dân được Sở Công Thương thực hiện tại phòng Tiếp công dân của Sở Công Thương trong tuần từ Thứ hai đến Thứ sáu.

Sở Công Thương công bố Kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hồng Quân. (29/07/2019)

Ngày 31/5/2019, Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Công Thương, Thanh tra Sở Công Thương tổ chức công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hồng Quân.

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu của Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc (29/07/2019)

Ngày 21/6/2019, Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Công Thương, Thanh tra Sở Công Thương tổ chức công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hồng Quân.

Khai giảng khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, quản trị kinh doanh khởi sự doanh nghiệp tại huyện Tam Đảo (26/11/2018)

Thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2018, sáng 21/11, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Đảo, trường Đại học Thành Đô tổ chức khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, quản trị kinh doanh khởi sự doanh nghiệp.

Sở Công Thương công bố Kết luận thanh tra hoạt động điện lực tại Điện lực Tam Đảo và Điện lực Lập Thạch (26/11/2018)

Ngày 23 và 24/10/2018. Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Công Thương, Thanh tra Sở Công Thương tổ chức công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực tại Điện lực Tam Đảo và Điện lực Lập Thạch

Công bố Quyết định thanh tra tại Điện lực Tam Đảo và Điện lực Lập Thạch (07/09/2018)

Ngày 30/8/2018, tại trụ sở Điện lực Tam Đảo, Thanh tra Sở Công Thương đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực tại Điện lực Tam Đảo và Điện lực Lập Thạch thuộc công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Văn Dũng - Chánh thanh tra Sở Công Thương, ông Lê Đức Thuận - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Ngọc Khánh - Phó giám đốc Điện lực Tam Đảo, ông Phạm Hải Đăng - Phó giám đốc Điện lực Lập Thạch, cùng đại diện các phòng ban của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Điện lực Tam Đảo và Điện lực Lập Thạch.
Các tin đã đưa ngày: