Ngày 07/7/2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường công tác Quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

20/08/2014

Điện là loại hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời. Việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng có mối quan hệ chặt chẽ khăng khít lẫn nhau. Ngày nay, điện đã trở thành một dạng năng lượng thiết yếu trong đời sống, có tác động sâu sắc đến mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng. Vì thế, trong hoạt động kinh doanh và sử dụng điện đòi hỏi phải đảm bảo an toàn, ổn định, tiết kiệm, hiệu quả và hơn hết là phải tuân thủ các quy định của pháp luật về điện.

Trong các năm vừa qua các đơn vị cung ứng điện, cơ quan quản lý nhà nước về điện đã có nhiều cố gắng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là phục vụ cho công nghiệp của tỉnh, sản lượng điện tiêu thụ cho sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng, chất lượng điện áp được nâng lên, số hộ dùng điện ngày càng cao, công tác quản lý điện ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, yếu kém trong quản lý, kinh doanh, khai thác sử dụng điện cần phải quan tâm, chấn chỉnh cụ thể: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa sát yêu cầu và lộ trình đầu tư. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bán buôn, bán lẻ điện còn nhiều bất cập (thiếu Hợp đồng mua, bán điện; thu tiền khi nhân dân có nhu cầu lắp đặt công tơ; hóa đơn thu tiền chưa đúng quy định...). Công tác an toàn điện chưa được quan tâm đúng mức, nhiều xã (trong đó có cả HTX điện quản lý lẫn Công ty điện quản lý) còn vi phạm các quy định về an toàn điện (thiếu hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa.v.v.) gây nên thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về điện chưa được quan tâm thường xuyên, sự phối hợp giữa các cơ quan có nơi có lúc chưa chặt chẽ; hiệu quả chưa cao, thiếu đồng bộ.Các tin đã đưa ngày: