Giải pháp tiết kiệm điện (22/09/2014)

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Công thương Vĩnh Phúc kính đề nghị Quý khách hàng sử dụng điện thực hiện một số giải pháp tiết kiệm điện như sau:

Bước chuyển minh bạch và hiệu quả (13/08/2014)

Thông tin minh bạch, cơ chế giá cạnh tranh, công bằng, cung cấp điện được bảo đảm là kết quả qua 2 năm vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, những bước đi đầu tiên hướng đến thị trường điện cạnh tranh toàn diện trong tương lai gần.
Các tin đã đưa ngày: