DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 8 năm 2021 Lần 1)

17/08/2021

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

CÔNG TY TNHH RƯỢU SONG HỶ

Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

1. Rượu 33 gỗ

2. Rượu Táo mèo hạ thổ

 

-01/RSH/2021 áp dụng  cho sản phẩm rượu 33 gỗ

-02/RSH/2021 áp dụng  cho sản phẩm rượu Táo mèo hạ thổ

 

 

- Bản phô tô GCN đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên số 2500313244 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 25/11/2008, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 18/7/2011;

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

-Giấy phép sản xuất rượu thủ công số 01/GP-PKT ngày 02/01/2019 do phòng kinh tế UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cấp

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm số 07/GCNATTP-SCT ngày 24/6/2020 do Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

-01 phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày 09/8/2021 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia số: 23742/PKN-VKNQG

-01 phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày 046/2021 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia số: 15497/PKN-VKNQG

 

 

 

 


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng QLTM&HTQT


Các tin đã đưa ngày: