DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 6 năm 2021 Lần 1)

16/06/2021

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT ANH ĐÔ

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

 

1. Nước Me đá có ga Anh Đô

 

 

 

-01/2021/CSSX RUOU VA NUOC GK ANH DO

 

 

-01 phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày 06/5/2021 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia số: 11673/PKN-VKNQG

- Bản phô tô GCN đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh số 19E8-002393 do phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 19/9/2008, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 26/12/2016;

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

-Bản phô tô Bản Cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ngành Công thương quản lý với UBND huyện Vĩnh Tường ngày 30/10/2018

 

 

 


Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: