DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 4 năm 2021 Lần 2)

29/04/2021

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LƯƠNG

Phố Đồng Khâu, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

1.Rượu trắng ngàn chum Tam Lương.

 

2.Rượu nếp hoa vàng gia truyền Tam Lương

 

- 01/Nguyễn Thị Lương/2021

 

 

- 02/Nguyễn Thị Lương/2021

 

 

 

- 02 Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 2978/PKN-VKNQG; 2979/PKN-VKNQG  ngày 29/01/2021; của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia;

-  Bản phô tô GCN đăng ký Hộ KD số 19A8006792 do Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 04/1/2013 cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 01/11/2013;

- Bản cam kết đảm bảo ATTP  với Phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên ngày 13/8/2020.

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

 

 


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: