DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 4 năm 2021 Lần 1)

08/04/2021

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

CÔNG TYCỔ PHẦN VNLIFE

BT 09, phố Hàm Rồng, KĐT Đồng Sơn, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

1- Nước Nha Đam;

2- Nước Nha Đam Dưa Lưới;

3- Nước Trà Đào ;

4- Nước Me Đá ;

5- Nước Tăng lực Báo đen ;

6- Trà Quất mật ong;

7- Nước uống tinh khiết Water up

 

-01/VNLIFE/2021;

-02/VNLIFE/2021;

-03/VNLIFE/2021;

-04/VNLIFE/2021;

-05/VNLIFE/2021;

-06/VNLIFE/2021;

-07/VNLIFE/2021;

 

 

-07 phiếu kết quả thử nghiệm ngày 26/03/2021 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng số:

2021/492/TN4/2

2021/492/TN4/3

2021/492/TN4/1

2021/492/TN4/4

2021/492/TN4/6

2021/492/TN4/5

2021/492/TN4/7

- Bản phô tô GCN đăng ký DN Công ty cổ phần số 2500650377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúccấp lần đầu ngày 15/7/2020, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 09/12/2020;

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

-Bản phô tô Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 01/GCNATTP-SCT do sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 08/02/2021

 

 


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: