DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 9 năm 2020 Lần 1)

09/09/2020

DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

(Tháng 9 năm 2020 Lần 1)

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Ngọc Bích

Số nhà 194, ngõ 03, đường Trương Định, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kẹo Sừu châu

 

 

 

 

 

 

01/CTCPBKNB/2020;

 

 

 

 

- 01 Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 19396/PKN-VKNQG ngày  04/8/2020 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

-  Bản phô tô GCN đăng ký DN Công ty CP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp, cấp lần đầu ngày 13/2/2013;

- Bản sao GCN CS đủ điều kiện ATTP số 14/GCNATTP-SCT do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 17/7/2018.

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

 

 


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: