DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 7 năm 2020 Lần 3)

30/07/2020

DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

(Tháng 7 năm 2020 Lần 3)

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

Công ty TNHH Group Fu Shun

Số 640, đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

1- Bánh giò;

2- Bánh tẻ;

3- Bánh Chưng;

 

 

 

 

 

 

- 0009/Cty TNHH Group Fu Shun/ năm 2020;

- 0010/ Cty TNHH Group Fu Shun/ năm 2020;

- 0008/ Cty TNHH Group Fu Shun/ năm 2020;

 

 

 

 

- 03 Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 18534/PKN-VKNQG; 18532/PKN-VKNQG; 18533/PKN-VKNQG ngày  27/7/2020 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

-  Bản phô tô GCN đăng ký DN Công ty TNHH MTV số 2500634294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp, cấp lần đầu ngày 28/8/2019,  cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 01/10/2019;

- Bản sao GCN CS đủ điều kiện ATTP số 08/GCNATTP-SCT do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 22/7/2020.

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

 

 


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: