DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 7 năm 2020 Lần 2)

09/07/2020

DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

(Tháng 7 năm 2020 Lần 2)

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

CÔNG TY CỔ PHẦN TINH CHẤT QUÊ VIỆT

Đồng Ăng – Kim Long – Tam Dương – Vĩnh Phúc

1- Ngũ cốc tăng cân vị quê

2- Ngũ cốc ăn dặm vị quê;

 

02/QUEVIET/2020

03/QUEVIET/2020

 

- 02 Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 13934/PKN-VKNQG; 13933/PKN-VKNQG  ngày 18/6/2020 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia;

-  Bản phô tô GCN đăng ký DN số 2500599515 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 02/3/2018 cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 03/4/2018;

- Bản phô tô GCN CS đủ điều kiện ATTP số 16/GCNATTP-SCT cấp ngày 02/12/2018.Nơi cấp: Sở Công Thương Vĩnh Phúc.

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

 

 


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: