DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 07 năm 2020 Lần 1)

07/07/2020

DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

(Tháng 07 năm 2020 Lần 1)

 

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

2

Công ty cổ phần thực phẩm điện biên

Số 81 Trưng Trắc-phường Trưng Trắc-T.P Phúc Yên-tỉnh Vĩnh Phúc

1- Bột sữa gạo lứt sinh thái Điện Biên (Ăn kiêng);

 2- Bột sữa gạo lứt sinh thái Điện Biên - (Vị ngọt);

3- Bột sữa gạo lứt sinh thái Điện Biên –(Vị mặn);

4- Bột sữa gạo lứt- Macca sinh thái Điện Biên (Ăn kiêng)

5- Bột sữa gạo lứt- Macca sinh thái Điện Biên(Vị ngọt);

6- Bột sữa gạo lứt- Macca sinh thái Điện Biên (Vị Mặn);

7- Sữa gạo lứt sinh thái Điện Biên hạn chế đường (Dạng nước);

8- Sữa gạo lứt sinh thái Điện Biên dùng cho mọi lứa tuổi (Dạng nước);

9- Trà gạo lứt nguyên hạt (Hoa Bách Hợp)

 

01/TPĐB/2020;

 

02/TPĐB/2020;

 

03/TPĐB/2020;

04/TPĐB/2020;

05/TPĐB/2020;

06/TPĐB/2020;

07/ TPĐB/2020;

08/ TPĐB/2020;

09/ TPĐB/2020;

 

- 09Phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện dinh dưỡng quốc giasố: 527/PKN-VDD ngày 11/6/2020;Số:531/PKN-VDD ngày 11/6/2020;Số532/PKN-VDDngày 11/6/2020;Số528/PKN-VDDngày 11/6/2020;Số 117/PKN-VDDngày 21/01/2020;Số 2315/PKN-VDD ngày 28/11/2019; Số 529/PKN-VDD ngày 11/6/2020; Số 529/PKN-VDD ngày 11/6/2020;Số 530/PKN-VDD ngày 11/6/2020;Số 142/PKN-VDD ngày 06/02/2020;Số 2317/PKN-VDD ngày 28/11/2019;Số 2374/PKN-VDD ngày 02/12/2019;Số 2373/PKN-VDD ngày 02/12/2019;

- Bản phô tô GCN đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số: 2500629720. Do Phòng đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh phúc cấp Đăng ký lần đầu ngày 29/5/2019, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 07/6/2019.

- Bản phô tô GCN Cơ sở đủ điều kiện ATTP số 05/GCNATTP-SCT ngày 23/7/2019 do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cấp;

- Nhãn mác sản phẩm dự kiến.

 

 


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: