DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 02 năm 2020 Lần 2)

20/02/2020

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

Công ty TNHH Group Fu Shun

Số 640, đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

1- Sùi cảo cải thảo;

2- Sùi cảo nấm hương;

3- Sùi cảo mộc nhĩ;

 

 

 

 

 

 

- 0005/Cty TNHH Group Fu Shun/ năm 2020;

- 0006/ Cty TNHH Group Fu Shun/ năm 2020;

- 0007/ Cty TNHH Group Fu Shun/ năm 2020;

 

 

 

 

- 03 Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 024;023;025 ngày  05/02/2020 của Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm - Sở Y tế Vĩnh Phúc;

-  Bản phô tô GCN đăng ký DN Công ty TNHH MTV số 2500634294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp, cấp lần đầu ngày 28/8/2019,  cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 01/10/2019;

- Bản sao GCN CS đủ điều kiện ATTP số 12/GCNATTP-SCT do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 30/10/2019.

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

 

 


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: