DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 01 năm 2020 Lần 1)

20/01/2020

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

CÔNG TY CỔ PHẦN TINH CHẤT QUÊ VIỆT

Đồng Ăng – Kim Long – Tam Dương – Vĩnh Phúc

-Ngũ cốc ăn dặm Quê Việt.

 

06/QUEVIET/2019

 

- 01 Bản phô tô công chứng Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 87/PKN-VKNQG ngày 03/1/2020; của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia;

-  Bản phô tô GCN đăng ký DN số 2500599515 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 02/3/2018 cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 03/4/2018;

- Bản phô tô GCN CS đủ điều kiện ATTP số 16/GCNATTP-SCT cấp ngày 02/12/2018.Nơi cấp: Sở Công Thương Vĩnh Phúc.

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

 

 


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: