Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác, quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

30/09/2019

Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác, quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc


Đức Long

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: