DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 8 ngăm 2019 Lần 2)

22/08/2019

SỞ CÔNG CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc,  ngày 21 tháng 8 năm 2019.

 

DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

(Tháng 8 ngăm 2019 Lần 2)

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

CÔNG TY CỔ PHẦN TINH CHẤT QUÊ VIỆT

Đồng Ăng – Kim Long – Tam Dương – Vĩnh Phúc

-Mầm đậu nành Quê Việt;

- Ngũ cốc dinh dưỡng Quê Việt.

 

04/QUEVIET/2019

05/QUEVIET/2019

- 02 Bản phô tô công chứng Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 129194/PKN-VKNQG ngày 29/8/2018; Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 13209/PKN-VKNQG ngày 27/6/2019 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia;

-  Bản phô tô GCN đăng ký DN số 2500599515 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 02/3/2018 cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 03/4/2018;

- Bản phô tô GCN CS đủ điều kiện ATTP số 16/GCNATTP-SCT cấp ngày 02/12/2018.Nơi cấp: Sở Công Thương Vĩnh Phúc.

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

 

 


Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: