DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 8 ngăm 2019 Lần 1)

20/08/2019

SỞ CÔNG CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

PHÒNG QUẢN LÝ TM

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc,  ngày 20 tháng 8 năm 2019.

 

DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

(Tháng 8 ngăm 2019 Lần 1)

 

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

HỘ KINH DOANH TRƯỜNG GIANG

 

Số 5, ngõ 14, tổ 15 đường đường Nguyễn Trãi, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Kẹo lạc gấc KAY CHJ  NHẬT ANH

 

02/cssx KAY CHJ NHAT ANH/2019

- 02 Bản phô tô công chứng Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 8031/PKN-VKNQG ngày 10/5/2019; Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 17383/PKN-VKNQG ngày 02/8/2019 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia;

-  Bản phô tô GCN đăng ký hộ kinh doanh số 18H8 008420 do Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thành phố Phúc Yên cấp cấp lần đầu ngày 18/10/2018;

- Bản phô tô Bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ngành Công Thương quản lý với Phòng Kinh tế thành phố Phúc Yên.

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

 

 


Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: