HỒ SƠ DANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 6 ngăm 2019 Lần 1)

13/06/2019

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc

Ngõ 14-đường Nguyễn Tất Thành-phường Tích Sơn-tỉnh Vĩnh Phúc

1- Rượu Ba kích tím (BAKITADA)

01/TTUD/2019

- 02 Bản phô tô công chứng Phiếu kiểm nghiệm số 6081/PKN-VKQG; số 6082/PKN-VKQG ngày 12/4/2019 2019 do Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cấp.;

- Bản phô tô GCN đăng ký DN số 1900001 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 19/10/2018;

- Bản phô tô GCN CS đủ điều kiện ATTP số 02/GCNATTP-SCT        Ngày cấp 10/5/2019.Nơi cấp: Sở Công Thương Vĩnh Phúc;

- 02 Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

 

 

2- Rượu Đông trùng hạ thảo

02/TTUD/2019

2

Hộ kinh doanh Ngô Văn Thủy

Mộ Đạo –Đạo Đức-Bình Xuyên-Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Viên tinh nghệ mật ong Tam Đảo

 

 

 

 

2- Viên Hà thủ ô mật ong

 

 

 

 

 

 

 

 

02/NVT/2019 ngày 05 tháng 6 năm 2019.

 

 

 

03/NVT/2019 ngày 05 tháng 6 năm 2019.

 

+ 02 Bản tự công bố sản phẩm số số 02/NVT/2019; số 03/NVT/2019 ngày 05/6/2019

+ Bản phô tô GCN đăng ký hộ kinh doanh số 19D8007788 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Xuyên cấp lần đầu ngày 05/03/2019;

+ Bản phô tô Giấy cam kết cơ sở đủ điều kiện ATTP số 03/CKATTP Ngày 31 tháng 5 năm 2019. Nơi tiếp nhận: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên;

+ 02 Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

+ 02 Bản phô tô công chứng Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 17/2018/KQ.TP ngày 06/9/2018 của Trung tâm kiểm nghiệm chứng nhận chất lượng Đất và Vật tư Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cấp;

+ Bản phô tô Hợp đồng kinh doanh giữa Hộ kinh doanh Ngô Văn Thủy với hộ kinh doanh Vũ Thị Huy (Kèm theo bản phô tô giấy chứng nhân cơ sở ATTP của hộ kinh doanh Vũ thị Huy)

 

 


Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: