Chi nhánh Công ty cổ phần Eneright Việt Nam - Nhà máy Eneright tăng giá trong phạm vi 5% so với mức đã kê khai liền kề trước đó.

17/08/2018

Cụ thể:

STT

Sản phẩm

Quy cách

KLT

Giá bán buôn

Giá bán lẻ của KH ra thị trường

Ghi chú

1

Babimil kao 700g

lon

700g

244,600

408,000

 

 

 

 

Điều chỉnh tăng 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó

2

Babimil kao 850g

lon

850g

282,400

462,000

3

Babimil 1 700

lon

700g

256,000

430,000

4

Babimil 2 700

lon

700g

248,000

415,000

5

Babimil 3 700

lon

700g

248,000

415,000

6

Babicare 1 400g

lon

400g

102,600

168,000

7

Babicare 1 700g

lon

700g

169,600

273,000

8

Babicare 1 900g

lon

900g

206,000

330,000

9

Babicare 2 400g

lon

400g

101,600

163,000

10

Babicare 2 700g

lon

700g

169,600

273,000

11

Babicare 2 900g

lon

900g

206,000

330,000

12

Babicare Kao & IQ 400g

lon

400g

102,600

168,000

13

Babicare Kao & IQ 700g

lon

700g

169,600

273,000

14

Babicare Kao & IQ 900g

lon

900g

206,000

330,000

 


Dương Đức Long

Phòng Quản lý Thương mại


Các tin đã đưa ngày: