Tập huấn nghiệp vụ an toàn lao động và vệ sinh lao động trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

29/10/2015

Công tác An toàn – vệ sinh lao động là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện lao động an toàn và chăm lo gìn giữ sức khỏe cho người lao động, có mục tiêu cụ thể là nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi sản xuất . Muốn công tác BHLĐ thực hiện có hiệu quả, phải tiên hành đồng bộ trên nhiều phương diện, từ ban hành, sửa đổi các chế độ chính sách đến đầu tư các nguồn lực tương xứng cho việc triển khai tại các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Tập huấn nghiệp vụ an toàn lao động và vệ sinh lao động trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Một trong những hoạt động quan trọng là việc tổ chức thực hiện tốt công tác BHLĐ và nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về AT-VSLĐ cho người sử dụng lao động, người lao động. Trong đó người lao động chiếm số lượng đông đảo nên có vai trò đặc biệt quan trọng trong các doanh nghiệp và ảnh hưởng rất lớn đến toàn xã hội.

Với mục đích đó, ngày 23 tháng 10 năm 2015, tại thành phố Vĩnh Yên, Sở Công Thương Vinh Phúc phối hợp với Trung tâm Kiểm định KTAT – khu vực 1, Bộ Lao động Thương binh và xã hội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ An tòan và vệ sinh lao động  trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho trên 70 cán bộ, nhân viên thuộc các tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ 23 đến 25 tháng 10 năm 2015

Trong thời gian tham gia khóa học các học viên được giảng viên chính, đ/c Nguyễn Quốc Thái và đ/c Nguyễn Đình Tuấn phổ biến các nội dung về Chính sách pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong lĩnh vực an toàn – vệ sinh lao động; các yếu tố gây tai nạn lao động, các biện pháp kỹ thuật an toàn; công dụng, cách sử dụng, bảo quản trang thiết bị bảo vệ cá nhân; các văn bản quy định đối với cửa hàng bán khí đốt hóa lỏng; an toàn đối với cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng; kiểm định KTAT chai chứa LPG và những kiến thức về cháy nổ…

Qua khóa học, các học viên áp dụng các kiến thức được truyền đạt vào thực tiễn, giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh, vận chuyển LPG.


Phòng Quản lý Thương mại nội địa.


Các tin đã đưa ngày: