Tập huấn nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng và đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

28/10/2015

Hiện nay hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phát triển khá mạnh, các hệ thống phân phối, đại lý, cửa hàng kinh doanh LPG được mở rộng. Tuy nhiên, nhiều cán bộ chưa được đào tạo nghiệp vụ quản lý về đo lường, chất lượng trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tập huấn nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng và đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Nhằm trang bị cho các cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh có kiến thức nghiệp vụ về đo lường, chất lượng khí dầu mỏ hóa lỏng, hiểu rõ hơn về văn bản quy phạm pháp luật tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Ngày 16/10/2015, tại thành phố Vĩnh Yên, Sở Công Thương Vĩnh Phúc phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng trong kinh doanh” cho trên 70 cán bộ, nhân viên thuộc các tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong thời gian tham gia khóa học các học viên sẽ được đ/c Nguyễn Mạnh Thắng – Chi cục phó Chi cục Đo lường Thái Nguyên trình bày các nội dung về bảo đảm chất lượng, đo lường trong kinh doanh LPG; Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Qua khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức nghiệp vụ như: Khái niệm về khí dầu mỏ hóa lỏng; chất lượng và quản lý chất lượng LPG; đo lường và quản lý đo lường trong kinh doanh LPG. Đồng thời, được cung cấp những thông tin cần thiết về nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hoá lỏng theo Thông tư 12/2010/TT-BKHCN; văn bản pháp luật về đo lường, chất lượng và thực trạng công tác quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa … 

Kết thúc khóa học, các học viên tham dự đầy đủ nội dung của lớp tập huấn sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng trong kinh doanh. Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh về đảm bảo đo lường, chất lượng khí dầu mỏ hóa lỏng, đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.


Phòng Quản lý Thương mại nội địa.


Các tin đã đưa ngày: