Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc.

24/07/2019

Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc thay thế Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017.


Đào Cường

Phòng Quản lý công nghiệp


Các tin đã đưa ngày: