Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giai đoạn 2017-2025.

03/07/2018

Ngày 13/10/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giai đoạn 2017-2025.


Tạ Quang Hòa

Phòng Quản lý công nghiệp


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: