Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 phê duyệt danh mục Dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

20/05/2016

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1624/QĐ-UBND phê duyệt danh mục Dự án kêu gọi đầu tư. Danh mục đầu tư gồm 42 Dự án có Phụ lục kèm theo.


Nguyễn Thành Đô

Phòng Quản lý công nghiệp.


Các tin đã đưa ngày: