SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 37/2011/NQ-HĐND, NĂM 2014

27/10/2014

SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 37/2011/NQ-HĐND, NĂM 2014

Trong những năm qua chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển nghề nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động thực hiện quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH luôn được Nhà nước quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả từ TW đến địa phương. Cụ thể là: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 20 /2012/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 7 năm 2012, Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy nghề sơ cấp, ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề, truyền nghề theo Nghị quyết số 37. Kết quả tổ chức thực thi những chính sách trên đã tạo điều kiện quan trọng góp phần tăng về số lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những địa phương có làng nghề được UBND tỉnh công nhận. Hàng năm thông qua các lớp truyền nghề như: Nghề Mộc, nghề mây tre đan ...góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, hàng năm đóng góp một phần không nhỏ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của tỉnh.

Năm 2014 với kế hoạch truyền nghề cho 200 lao động thuộc địa bàn nông thôn tại các xã có làng nghề với tổng số kinh phí hỗ trợ là  616,5 triệu đồng. Tháng 9/2014 đồng loạt các xã Triệu Đề; Văn Quán (thuộc huyện Lập Thạch), xã Cao Phong (thuộc huyện Sông Lô) khai giảng các lớp truyền nghề với nghề Mây tre đan truyền thống, xã Yên Phương; thị trấn Yên Lạc (thuộc huyện Yên Lạc), thị trấn Thanh Lãng (thuộc huyện Bình Xuyên) khai giảng các lớp truyền nghề mộc. Người truyền nghề là các nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh hiện đang làm nghề tại địa phương, với thời gian truyền nghề là 3 tháng, chủ yếu là thực hành, hướng dẫn trực tiếp. Các học viên là con em lao động nông thôn đã được làm quen với nghề vì vậy trong quá trình học nghề cơ bản đã làm ra được các sản đáp ứng nhu cầu thị trường. Kết thúc khóa truyền nghề 200 lao động nông thôn đã được học nghề sẽ được cấp chứng nhận học nghề và được bố trí, giải quyết việc làm ổn định tại địa phương./.


Kim Chung - Phòng Quản lý công nghiệp


Các tin đã đưa ngày: