Đồng chí Nguyễn Thành Dũng - TUV- Giám đốc Sở Công Thương thăm và làm việc tại các xã triển khai thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND thuộc huyện Lập Thạch và Sông Lô

27/10/2014

Đồng chí Nguyễn Thành Dũng - TUV- Giám đốc Sở Công Thương thăm và làm việc tại các xã triển khai thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND thuộc huyện Lập Thạch và Sông Lô

Thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012 – 2015, ngày 26/9/2014 Đoàn công tác của Sở Công Thương Vĩnh Phúc do đồng chí Nguyễn Thành Dũng – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc về công tác truyền nghề mây tre đan cho lao động nông thôn tại làng nghề mây tre đan Thôn Mới xã Cao Phong - huyện Sông Lô, thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

          Xã Cao Phong, huyện Sông Lô có làng nghề mây tre đan Thôn Mới được UBND tỉnh công nhận năm 2009 tại Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/7/2009. Hiện tại trên địa bàn xã có khoảng 600 hộ dân đang làm nghề mây tre đan và có trên 700 lao động hiện đang trực tiếp làm nghề. Nghề mây tre đan đang được coi là thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội ở Cao Phong. Kết thúc khóa truyền nghề toàn bộ 50 học viên tham gia học nghề sẽ được UBND xã Cao Phong tạo công ăn việc làm tại các cơ sở sản xuất trong làng nghề, đây là một chương trình thiết thực nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nghề giải quyết việc làm, giảm nghèo và phát triển bền vững ở địa bàn nông thôn. Với nguồn nguyên liệu tại chỗ, người lao động sớm được tiếp xúc với việc đan lát các sản phẩm mây tre đan truyền thống như thúng, mủng, rổ, rá...đã đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho bà con nơi đây,

Tới thăm và làm việc đồng chí Giám đốc đã trực tiếp trao đổi với người lao động làm nghề tại địa phương, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như phát triển làng nghề mây tre đan. Cùng với sản xuất các sản phẩm truyền thống như rổ rá, giần sàng cần tập trung sản xuất những sản phẩm mỹ nghệ trang trí có giá trị kinh tế cao, ngoài việc sản xuất hàng thô cần có công nghệ xử lý và đào tạo thợ giỏi, tìm kiếm, mở rộng thị trường để ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Đồng chí giám đốc đề nghị các lớp học nghề tạo các điều kiện tốt nhất cho người học nghề học và làm nghề, có hình thức khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân làm tốt công tác duy trì và phát triển nghề truyền thống tại địa phương. Kết thúc khóa học nghề có những đánh giá hiệu quả của việc truyền nghề thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND để có cơ sở xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo./.


Kim Chung - Phòng Quản lý công nghiệp


Các tin đã đưa ngày: