Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

21/07/2014

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 09/6/2014, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quyết định số 880/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Chính phủ đã xác định 3 nhóm ngành công nghiệp lựa chọn ưu tiên phát triển, gồm: công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử, viễn thông, năng lượng mới và năng lượng tái tạo; đồng thời định hướng quy hoạch không gian theo các cùng lãnh thổ sẽ bao gồm vùng công nghiệp lõi và vùng công nghiệp đệm; các địa phương thuộc vùng lõi  gồm 4 vùng kinh tế trọng điểm (Vĩnh Phúc thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ) và 5 khu kinh tế biển được ưu tiên phát triển.

Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là bước tiếp theo để thực hiện Chiến lược. Định hướng Quy hoạch tập trung vào 10 ngành gồm: cơ khí - luyện kim, hóa chất; điện tử, công nghệ thông tin, dệt may-da giầy, chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản, điện, than, dầu khí; xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ tập trung vào 3 ngành gồm: cơ khí - luyện kim; điện tử - tin học, dệt may - da giầy; đồng thời quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh và Đà Nẵng. Đây là  điểm rất phù hợp với Quy hoạch phát triển công nghiệp của Vĩnh Phúc là: Lấy công nghiệp hỗ trợ làm khâu đột phá để phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của Vĩnh Phúc trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Theo không gian vùng lãnh thổ được phân bố thành 5 vùng, trong đó xác định Vùng đồng bằng sông Hồng tập trung phát triển công nghiệp cơ khí, luyện kim, hóa chất, nhiệt điện, công nghiệp công nghệ cao; Phát triển có chọn lọc công nghiệp hỗ trợ sản xuất linh kiện cơ khí, ô tô, xe máy, linh kiện điện tử xung quanh thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Nguồn vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch dự kiến 70 - 75%  từ các doanh nghiệp, trong đó thu hút đầu tư từ FDI khoảng 33 - 34%. Nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 3 - 4% tập trung chủ yếu vào xây dựng hạ tầng (các công trình giao thông, cấp điện, cấp nước), một phần vốn dành cho phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ.

Các nhóm giải pháp về thể chế, cơ chế chính sách phát triển ngành công nghiệp; tăng cường điều phối theo vùng lãnh thổ, phân cấp hợp lý trong quản lý nhà nước về công nghiệp; tạo sự bình đẳng giữa các khu vực kinh tế được đưa lên hàng đầu trong các nhóm giải pháp ngắn hạn. Về dài hạn, quy hoạch đưa ra 7 nhóm giải pháp về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, thị trường và sản phẩm, phát triển công nghiệp hỗ trợ, hợp tác liên vùng và phối hợp phát triển, đẩy mạnh công tác khuyến công, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp nông thôn.

Để tổ chức thực hiện Chiến lược, Quy hoạch Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Chiến lược, Quy hoạch phát triển công nghiệp cả nước rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp; Đưa các nội dung triển khai quy hoạch vào kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm về phát triển công nghiệp trên địa bàn để thực hiện./.


Phòng Quản lý công nghiệp


Các tin đã đưa ngày: