HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2014 SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

29/07/2014

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2014 SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

Ngày 20-6-2014, Sở Công Thương mở hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CBCC, VC và lao động hợp đồng trong toàn ngành. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc.                             

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về: Luật Phòng, chống ma tuý do đồng chí Phan Hùng Soái – Phó Trưởng Phòng cảnh sát Điều tra về ma tuý Công an tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt; Đồng chí Chánh Thanh tra Sở Nguyễn Xuân Bình quán triệt những nội dung cơ bản về Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Khiếu nại, tố cáo…Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, tôn trọng pháp luật của CBCC, VC và lao động trong ngành đối với việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống ma tuý, phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo…


Phòng Pháp chế


Các tin đã đưa ngày: