Văn bản Quy phạp pháp luật mới ban hành (24/12/2014)

Ngày 03/9/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 (30/07/2014)

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian gần đây, ngày 24/7/2014, Bộ Công Thương đã có văn bản số 6987/BCT-PC hướng dẫn tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014.

Hành vi quảng cáo gian dối, gây nhầm lẫn bị phạt tiền đến 140 triệu đồng (30/07/2014)

Ngày 21 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
Các tin đã đưa ngày: