Về việc xin ý kiến vào Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Lần 2)

21/07/2021

Thực hiện nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao tại văn bản số 06-CTr/TU ngày 15/01/2021, số 07/CTr-UBND ngày 23/3/2021, Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Sở Công thương xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 70/BC-STP ngày 16/4/2021. Trong đó: Căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn cơ bản thống nhất sự cần thiết xây dựng cơ chế; đối tượng áp dụng, nguyên tắc hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ: Phù hợp. Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa thống nhất về hình thức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ, ngày 24/6/2021 Sở Công thương đã tổ chức buổi làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trên cơ sở ý kiến các Sở, ngành, Sở Công thương chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, 2 ngõ xóm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Để đảm bảo tính thống nhất và đồng thuận trong việc đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Công thương đề nghị: 1. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến vào nội dung các bản dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và gửi văn bản tham gia ý kiến về Sở Công thương trước ngày 27/7/2021, sau thời hạn trên đơn vị nào không gửi văn bản tham gia ý kiến thì được hiểu như là đồng ý với các nội dung của Dự thảo. Hồ sơ dự thảo gửi kèm Văn bản này gồm: (1) Dự thảo tờ trình, (2) Dự thảo Nghị quyết, (3) Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, (4) Báo cáo thẩm định hồ sơ của Sở Tư pháp, (5) Báo cáo nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách của Sở Công thương. Hồ sơ dự thảo nêu trên được đăng tải trên công thông tin Giao tiếp điện tử của Sở Công thương: http://soct.vinhphuc.gov.vn, mục Văn bản mới.

 


Phạm Văn Tuyến

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp


Các tin đã đưa ngày:

Đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu

23/07/2014

Với sự phát triển của xã hội như hiện nay, đời sống của người dân ngày càng  được nâng cao, vì vậy khi mua sắm người tiêu dùng thường hay chọn những sản phẩm có tên tuổi, nhãn mác, mẫu mã bao bì đẹp, chất lượng tốt hay nói cách khác đó là chọn những loại sản phẩm có thương hiệu trên thị trường.

Thương hiệu không đơn thuần là dấu hiệu để nhận biết ra sản phẩm mà còn là một tài sản có giá trị, là uy tín của sản phẩm, của doanh nghiệp hay làng nghề, thể hiện niềm thỏa mãn của người tiêu dùng đối với sản phẩm. Thương hiệu ngoài các yếu tố như Logo, câu khẩu hiệu (slogan), tên sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, bộ nhận diện thương hiệu, thị phần của sản phẩm thì trên hết vẫn là chất lượng và dịch vụ của doanh nghiệp. Để xây dựng được một thương hiệu đi vào thói quen, tâm trí của người tiêu dùng, để khẳng định sản phẩm của doanh nghiệp mình khác biệt so với những sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp khác, từng bước nâng cao chất lượng, nâng cao năng lực canh tranh là cả một chặng đường đầy khó khăn.

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm truyền thống. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, trong những năm qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và một số làng nghề xây dựng nhãn hiệu sản phẩm. Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí để xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật về sản xuất các sản phẩm mới, đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đào tạo nghề tại chỗ, tại các làng nghề truyền thống; tổ chức và phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, quảng bá, trưng bày sản phẩm,…

          Với nội dung hỗ trợ xây dựng thương hiệu, Trung tâm đã đồng hành cùng với các cơ sở công nghiệp; như phối hợp với các cơ quan liên quan từ Trung ương tới địa phương, tư vấn, tra cứu thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký chất lượng, thiết kế in ấn bao bì xây dựng nhãn hiệu, hỗ trợ xác lập thương hiệu và bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm hàng hóa cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn như: Công ty TNHH một thành viên Bắc Việt sản xuất khăn ướt, tấm lót em bé và bỉm; Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trung Hiếu nghiệp sản xuất sản phẩm đồ mộc mỹ nghệ; Công ty TNHH Thương mại Sơn Trà, Đại Lợi là những doanh nghiệp sản xuất chè; Công ty TNHH một thành viên SXTM và XNK Đông Sơn chuyên sản xuất chăn, ga, gối đệm; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Toàn chuyên sản xuất giấy vở học sinh; Doanh nghiệp Tư nhân Anh Đức chuyên sản xuất giấy vệ sinh, giấy ăn; Công ty Cổ phần XNK Tùng Mai chuyên may quần áo, màn.....

          Xây dựng thương hiệu, ở góc độ pháp lý là để bảo hộ sản phẩm, bảo vệ doanh nghiệp khi có hàng giả, hàng nhái sản phẩm thương hiệu của mình trên thị trường. Do vậy trong những năm qua Trung tâm đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ sở công nghiệp, các làng nghề về việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa; Nêu cao vai trò, tác dụng của sở hữu trí tuệ với việc phát triển sản phẩm truyền thống địa phương. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, các làng nghề chủ động triển khai thực hiện xây dựng thương hiệu đối với sản phẩm và uy tín từng doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong chu kỳ sống của sản phẩm và đối với doanh nghiệp.

 Không ít các sản phẩm đã có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường nhưng do không chú trọng công tác đăng ký, bảo hộ nên đã bị đánh mất thương hiệu hoặc sản phẩm đã có thương hiệu, thị phần nhưng chất lượng dịch vụ không đáp ứng được, cung cách phục vụ kém cũng dẫn đến mất thương hiệu sau nhiều năm xây dựng. Vì vậy xây dựng thương hiệu cần phải đi đôi với việc giữ vững, bảo vệ và phát triển thương hiệu./.


Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: