Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 6 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

23/06/2016

Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu 06 tháng năm 2016 ước đạt 823,502 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 43,3% kế hoạch năm 2016, trong đó xuất khẩu tháng 06 ước đạt 164,278 triệu USD tăng 12,2% so với tháng 05 năm 2016.

Nhìn chung các mặt hàng xuất khẩu tháng 06 trên địa bàn tỉnh đều tăng so với xuất khẩu tháng 05 năm 2016.

Mặt hàng linh kiện điện tử ước đạt 340,458 triệu USD tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2015 đạt 48,6% kế hoạch năm; Mặt hàng chè ước đạt 1,955 triệu USD tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2015 đạt 29% kế hoạch năm; Đệm ghế ô tô ước đạt 5,756 triệu USD tăng 76,2% so với cùng kỳ năm 2015 đạt 57,6% kế hoạch năm; Hàng dệt may ước đạt 21,314 triệu USD tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015 đạt 37,3% kế hoạch năm...

Nhập khẩu:

Tổng kim ngạch nhập khẩu 06 tháng năm 2016 ước đạt 1,165,730 triệu USD tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Kinh tế trong nước ước đạt 68,984 triệu USD; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,096,796 triệu USD.

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 06 năm 2016 ước đạt 232,842 triệu USD tăng 2,97% so với tháng 05 năm 2016.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định 06 tháng ước đạt 15,265 triệu USD chiếm 1,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đạt 395,156 triệu USD chiếm 33.9% tổng kim ngạch nhập khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước đạt 755,309 triệu USD chiếm 64.8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 94% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu.


Nguyễn Trung Quyết

Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế.


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: