Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 5 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

24/05/2016

Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu 05 tháng năm 2016 ước đạt 659,224 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 34,7% kế hoạch năm 2016, trong đó xuất khẩu tháng 05 ước đạt 159,870 triệu USD tăng 12,9% so với tháng 04 năm 2016.

Nhìn chung các mặt hàng xuất khẩu tháng 05 trên địa bàn tỉnh đều tăng so với xuất khẩu tháng 04 năm 2016.

Mặt hàng linh kiện điện tử ước đạt 267,850 triệu USD tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2015 đạt 38,3% kế hoạch năm; Mặt hàng chè ước đạt 1,910 triệu USD tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2015 đạt 24,1% kế hoạch năm; Đệm ghế ô tô ước đạt 5,688 triệu USD tăng 85,6% so với cùng kỳ năm 2015 đạt 47,1% kế hoạch năm; Hàng dệt may ước đạt 20,097 triệu USD tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2015 đạt 30,7% kế hoạch năm...

Nhập khẩu:

Tổng kim ngạch nhập khẩu 05 tháng năm 2016 ước đạt 932,888 triệu USD tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Kinh tế trong nước ước đạt 55,566 triệu USD; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 877,322 triệu USD.

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 05 năm 2016 ước đạt 232,204 triệu USD tăng 8,9% so với tháng 04 năm 2016.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định 05 tháng ước đạt 12,363 triệu USD chiếm 1,32% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đạt 356,287 triệu USD chiếm 38.2% tổng kim ngạch nhập khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước đạt 564,238 triệu USD chiếm 60.5% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 94% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu.


Nguyễn Trung Quyết

Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế.


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: