Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 02 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

25/02/2016

Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu 02 tháng năm 2016 ước đạt 234,581 triệu USD tăng so với cùng kỳ năm 2015 tăng 2,3% và đạt 12,3% kế hoạch năm. Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 8,810 triệu USD chiếm 61,3% so với cùng kỳ năm 2015. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 225,771 triệu USD tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 2 năm 2016 lượng hàng xuất khẩu vẫn tăng đều như những tháng cuối năm 2015, do kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài nên tổng kim ngạch chỉ tăng nhẹ. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2015 tăng 2,3% do các Doanh nghiệp vẫn duy trì được lượng hàng và đầu ra ổn định.

Nhập khẩu

Tổng kim ngạch nhập khẩu 02 tháng năm 2016 ước đạt 320,588 triệu USD tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2015. trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 17,345 Triệu USD; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 303,243 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ ước đạt 35,905 triệu USD chiếm 11,2% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 80,468 triệu USD chiếm 25,1% tổng kim ngạch nhập  khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 181,452 triệu USD chiếm 56,6% tổng kim ngạch nhập khẩu

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 94,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo TSCĐ.


Phòng Quản lý XNK&HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: