ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

24/06/2015

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 kim ngạch xuất khẩu của tất cả các mặt hàng nhìn chung đều tăng so với cùng kỳ năm 2014. Do một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lỗ lực không ngừng tìm kiếm thị trường, ký được nhiều đơn hàng và có thị trường xuất khẩu ổn định.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 06 tháng năm 2015 ước đạt 728,897 triệu USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 37,2% kế hoạch năm 2015, trong đó xuất khẩu tháng 06 ước đạt 131,115 triệu USD tăng 3% so với tháng 05 năm 2015. Xuất khẩu 6 tháng của các doanh nghiệp trong nước ước đạt: 20,261 triệu USD bằng 43,8% so với cùng kỳ năm 2014 và ước đạt 16,9% kế hoạch năm. Xuất khẩu khu vực FDI ước đạt: 708,636 triệu USD tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2014 và ước đạt 38,6% kế hoạch năm.

Mặt hàng linh kiện điện tử vẫn giữ mức tăng cao ước đạt 299,882 triệu USD tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2014 đạt 42,8% kế hoạch năm; Hàng dệt may ước đạt 104,089 triệu USD tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2014 đạt 43,4% kế hoạch năm; Xe máy, Linh kiện và phụ tùng xe máy ước đạt 198,535 triệu USD tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2014 đạt 49,6% kế hoạch năm. Cơ khí ước đạt 40,770 triệu USD tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2014 đạt 55,8% kế hoạch năm....

Thị trường xuất khẩu của Vĩnh Phúc vẫn tập trung vào các thị trường truyền thống như: Hoa Kỳ, EU, Nga, Asean, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Ước tính đến hết tháng 6 năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 190 Doanh nghiệp tăng 09 Doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó:

- 110 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài(tăng 07 DN so với cùng kỳ năm 2014)

 - 80 doanh nghiệp trong nước (tăng 02DN so với cùng kỳ năm 2014) 

Nhập khẩu:  

Tổng kim ngạch nhập khẩu 06 tháng năm 2015 ước đạt 1.123,571 triệu  USD Tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Kinh tế trong nước ước đạt 71,848 triệu USD; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.051723 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định 06 tháng ước đạt 82,715 triệu USD chiếm 7,36% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đạt 320,520 triệu USD chiếm 28,52% tổng kim ngạch nhập khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước đạt 720,336 triệu USD chiếm 64,11% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo TSCĐ, vật tư xây dựng tạo TSCĐ.


Phòng Quản lý XNK&HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: