Vĩnh Phúc, tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 4 năm 2015 ước đạt 472,409 triệu USD

04/05/2015

Theo báo cáo của phòng Quản lý xuất nhập khẩu và Hội nhập kinh tế quốc tế (Sở Công Thương Vĩnh Phúc), tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 4 năm 2015 ước đạt 472,409 triệu USD tăng cao so với cùng kỳ năm 2014, tăng 21% và đạt 24,1% kế hoạch năm. Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 18,895 triệu USD tăng 59,8% so với tháng 4 năm 2014. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 453,582 triệu USD tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2014.

    Xuất khẩu tháng 4 ước đạt 124,897 triệu USD tăng 1,05% so với tháng 3 năm 2015, lượng hàng xuất khẩu tăng so với 03 tháng đầu năm 2015. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2014 tăng 23,6% do các Doanh nghiệp vẫn duy trì được lượng hàng và đầu ra ổn định.

    Cũng trong 4 tháng năm 2015, tổng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh ước đạt 719,593 triệu USD, tăng 26% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế Nhà nước ước đạt 57,337 triệu USD; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 662,256 triệu USD.
Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ ước đạt 62 triệu USD chiếm 8,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 183,496 triệu USD chiếm 25,5% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 362,286 triệu USD chiếm 50,34% tổng kim ngạch nhập khẩu.
 
    Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 93.6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị TSCĐ…

Mai Tuyết

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại


Các tin đã đưa ngày: