ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU QÚY I NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

20/03/2015

Xuất khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu Quý I năm 2015 ước đạt 366,775 triệu USD tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 tăng 30,5% và đạt 18,7% kế hoạch năm.Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 15,074  triệu USD giảm 39% so với cùng kỳ năm 2014. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 327,481 triệu USD tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng 03 năm 2015 lượng hàng xuất khẩu vẫn tăng đều như những tháng cuối năm 2014 tăng 12,4% so với xuất khẩu tháng 2 năm 2015. Khu vực tăng chủ yếu là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  tăng 14,54% so với tháng 2 năm 2015 và chiếm 99,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu trong Quý I năm 2015 tăng so với cùng kỳ năm 2014 tăng 30,5% do các Doanh nghiệp vẫn duy trì được lượng hàng và đầu ra ổn định. Do tháng 2 ngắn ngày lại có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài nên tổng kim ngạch xuất khẩu của quý I giảm so với ước thực hiện.

Nhập khẩu

Tổng kim ngạch nhập khẩu Quý I  năm 2015 ước đạt 467,960 triệu USD tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2014. trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 36,924 Triệu USD; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 431,036 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ Quí I  năm 2015 ước đạt 49,815 triệu USD chiếm 10.6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 155,450 triệu USD chiếm 33% tổng kim ngạch nhập  khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 262,695 triệu USD chiếm 56,1% tổng kim ngạch nhập khẩu

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 94.5% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo TSCĐ.


Phòng Quản lý XNK&HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: