ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 02 NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

09/03/2015

Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 02 năm 2015 ước đạt 124,938 triệu USD tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 tăng 41% và đạt 13% kế hoạch năm

Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 11,828 triệu USD tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2014. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 113,110 triệu USD tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng 02 năm 2015 lượng hàng xuất khẩu vẫn tăng đều như những tháng cuối năm 2014 nên tổng kim ngạch tăng cao. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2014 tăng 41% do các Doanh nghiệp vẫn duy trì được lượng hàng và đầu ra ổn định.

Nhập khẩu

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 02 năm 2015 ước đạt 172,974 triệu USD tăng 29.3% so với cùng kỳ năm 2014. trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 13,804 Triệu USD; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 159,170 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ ước đạt 21,488 triệu USD chiếm 12,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 51,261 triệu USD chiếm 29,6% tổng kim ngạch nhập  khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 110,814 triệu USD chiếm 64% tổng kim ngạch nhập khẩu

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 93,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo TSCĐ.


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý XNK&HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: