ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 11 NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

20/11/2014

Xuất khẩu:

     Tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2014 ước đạt 1,280,631 triệu USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm năm 2013, tăng 10,9% kế hoạch năm 2014. Trong đó xuất khẩu tháng 11 ước đạt 134,698 triệu USD tăng 2,5% so với xuất khẩu tháng 10 năm 2014.

     So với cùng kỳ năm 2013 thì xuất khẩu 11 tháng năm 2014 tăng cao. Các mặt hàng đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2013 là: Chè các loại ước đạt 40,518 triệu USD tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 94,2% kế hoạch năm. Hàng dệt may ước đạt 201,222 triệu USD tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 96,7% kế hoạch năm. Hàng linh kiện điện tử ước đạt 470,788 triệu USD tăng 69,7% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 120,7% kế hoạch năm. Mặt hàng xe máy ước đạt 304,584 triệu USD tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 114,9% kế hoạch năm. Đệm ghế ô tô ước đạt 37,302 triệu USD tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 95,4% kế hoạch năm. Mặt hàng cơ khí ước đạt 58,979 triệu USD tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 94,3% kế hoạch năm.

Nhập khẩu:  

Tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng năm 2014 ước đạt 1,775,362 triệu USD tăng 15% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: Kinh tế trong nước ước đạt 99,955 triệu USD; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,675,405 triệu USD.

     Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 11 năm 2014 ước đạt 180,705 triệu USD tăng 1,45% so với tháng 10 năm 2014.

     Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định 11 tháng năm 2014  ước đạt 232,399 triệu USD chiếm 13% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu  ước đạt 820,500 triệu USD chiếm 46,2% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu nguyên liệu sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 722,463 triệu USD đạt 40,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

     Khu vực nhập khẩu chủ yếu tập trung ở khu vực các doanh nghiệp FDI  chiếm 94,36 tổng kim ngạch nhập khẩu.

     Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh và máy móc thiết bị tạo tài sản cố định./.


Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và HNKTQT


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: