ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 10 NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

22/10/2014

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 10 NĂM 2014

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Xuất khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2014 ước đạt 1,147,428 triệu USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm năm 2013, đạt 99,4% kế hoạch năm 2014. Trong đó xuất khẩu tháng 10 ước đạt 133,387 triệu USD tăng 2,1% so với xuất khẩu tháng 9 năm 2014.

Nhìn chung các mặt hàng xuất khẩu tháng 10 trên địa bàn tỉnh đều tăng so với xuất khẩu tháng 9 năm 2014.

So với cùng kỳ năm 2013 thì xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2014 tăng cao. Các mặt hàng đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2013 là: Chè các loại ước đạt 36,799 triệu USD tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 85,6% kế hoạch năm. Hàng dệt may ước đạt 178,789 triệu USD tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 86% kế hoạch năm. Hàng linh kiện điện tử ước đạt 423,216 triệu USD tăng 78% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 108,5% kế hoạch năm. Mặt hàng xe máy ước đạt 274,409 triệu USD tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 103,6% kế hoạch năm. Đệm ghế ô tô ước đạt 35,577 triệu USD tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 82,7% kế hoạch năm. Mặt hàng cơ khí ước đạt 54,079 triệu USD tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 86,4% kế hoạch năm.

Nhập khẩu:  

Tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng năm 2014 ước đạt 1,595,366 triệu USD tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: Kinh tế trong nước ước đạt 86,700 triệu USD; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,508,664 triệu USD.

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 10 năm 2014 ước đạt 178,818 triệu USD tăng 1,58% so với tháng 9 năm 2014.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định 10 tháng năm 2014  ước đạt 207,410 triệu USD chiếm 13% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu  ước đạt 689,206 triệu USD chiếm 43,2% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu nguyên liệu sản xuất hàng tiêu thụ trong nước ước đạt 698,750 triệu USD đạt 43,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực nhập khẩu chủ yếu tập trung ở khu vực các doanh nghiệp FDI  chiếm 94,5 tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh và máy móc thiết bị tạo tài sản cố định./.


Phòng Quản lý XNK và HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: