ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 08 NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

25/08/2014

Xuất khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu 08 tháng năm 2014 ước đạt 882,861 triệu USD, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 70,6% kế hoạch năm 2014, trong đó xuất khẩu tháng 08 ước đạt 127,252 triệu USD tăng 1,4% so với tháng 07 năm 2014.

Nhìn chung các mặt hàng xuất khẩu tháng 8 năm 2014 tăng nhẹ so với cùng kỳ và với tháng 7 năm 2014. Đặc biệt là mặt hàng linh kiện điện tử tăng đột biến ước đạt 327,5 triệu USD tăng 101,7% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 72,8% kế hoạch năm; Chè các loại ước đạt 29,777 triệu USD tăng 23% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 67,7% kế hoạch năm. Hàng dệt may ước đạt 138,772 triệu USD tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 69% kế hoạch năm. Xe máy,Linh kiện và phụ tùng xe máy ước đạt 214,4 triệu USD tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 69,6% kế hoạch năm. Cơ khí ước đạt 43,3 triệu USD tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 71% kế hoạch năm.

Nhập khẩu:  

Tổng kim ngạch nhập khẩu 08 tháng năm 2014 ước đạt 1.239,6 triệu USD Tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: Kinh tế trong nước ước đạt 59,941 triệu USD; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.179,7 triệu USD.

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 08 năm 2014 ước đạt 172,9 triệu USD tăng 1,4% so với tháng 07 năm 2014.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định 08 tháng ước đạt 157,588 triệu USD chiếm 12,71% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đạt 520 triệu USD chiếm 41,9% tổng kim ngạch nhập khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước đạt 562 triệu USD chiếm 45,3% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 95% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo TSCĐ, vật tư xây dựng tạo TSCĐ.


Vĩnh Hà - Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: