Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

23/07/2014

Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Xuất khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu 07 tháng năm 2014 ước đạt 754,756 triệu USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 65,4% kế hoạch năm 2014, trong đó xuất khẩu tháng 07 ước đạt 124,592 triệu USD tăng 1,6% so với tháng 06 năm 2014.

Sau vụ việc giàn khoan Hải Dương -981 Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng xấu trong ngắn hạn vì Trung Quốc chiếm vị trí số một trong các nước xuất khẩu tới Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng nguyên vật liệu, máy móc đầu vào sản xuất. Các doanh nghiệp Việt Nam, vốn lệ thuộc khá lớn vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sẽ đối mặt nhiều khó khăn lớn.

Nhưng riêng tỉnh Vĩnh Phúc các mặt hàng xuất khẩu tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh vẫn tăng nhẹ so với xuất khẩu tháng 06 năm 2014. Do các doanh nghiệp của Vĩnh Phúc chủ yếu làm gia công cho các Công ty mẹ ở nước ngoài và Kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Vĩnh Phúc không quá phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp Trung Quốc.

Nhìn chung các mặt hàng xuất khẩu tháng 7 năm 2014 tăng hơn so với cùng kỳ và với tháng 6 năm 2014. Đặc biệt là mặt hàng linh kiện điện tử tăng đột biến ước đạt 282,409 triệu USD tăng 123% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 72,4% kế hoạch năm; Giày dép ước đạt 12,195 triệu USD tăng 56,2% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 71,7% kế hoạch năm; Đệm ghế ô tô ước đạt 23,634 triệu USD tăng 130,3% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 60,5% kế hoạch năm; Chè các loại ước đạt 25,944 triệu USD tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 60,3% kế hoạch năm. Hàng dệt may ước đạt 119,901 triệu USD tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 57,6% kế hoạch năm. Xe máy,Linh kiện và phụ tùng xe máy ước đạt 181,809 triệu USD tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 68,6% kế hoạch năm. Cơ khí ước đạt 38,155 triệu USD tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 61% kế hoạch năm....

Nhập khẩu:  

Tổng kim ngạch nhập khẩu 07 tháng năm 2014 ước đạt 1,062,419 triệu USD Tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: Kinh tế trong nước ước đạt 48,212 triệu USD; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,014,207 triệu USD.

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 07 năm 2014 ước đạt 166,213 triệu USD tăng 1,2% so với tháng 06 năm 2014.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định 07 tháng ước đạt 132,765 triệu USD chiếm 12,5% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đạt 416 triệu USD chiếm 39,15% tổng kim ngạch nhập khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước đạt 513,654 triệu USD chiếm 48,34% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 95,46% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo TSCĐ, vật tư xây dựng tạo TSCĐ.File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: