Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

22/07/2014

Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Xuất khẩu:

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2014 kim ngạch xuất khẩu của tất cả các mặt hàng nhìn chung đều tăng so với cùng kỳ năm 2013. Một số mặt hàng có xu hướng tăng đột biến như Linh kiện điện tử; chè;  xe máy và linh kiện xe máy xuất khẩu, …do một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lỗ lực không ngừng tìm kiếm thị trường, ký được nhiều đơn hàng và có thị trường xuất khẩu ổn định.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 06 tháng năm 2014 ước đạt 631,408 triệu USD, tăng 57,5% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 54,7% kế hoạch năm 2014, trong đó xuất khẩu tháng 06 ước đạt 125,113 triệu USD tăng 8% so với tháng 05 năm 2014. Xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước ước đạt: 46,192 triệu USD bằng 95,9% so với cùng kỳ năm 2013 và ước đạt 38,5% kế hoạch năm. Xuất khẩu khu vực FDI ước đạt: 585,216 triệu USD tăng 65,8% so với cùng kỳ năm 2013 và ước đạt 56,6% kế hoạch năm.

Mặt hàng linh kiện điện tử tăng đột biến ước đạt 237,591 triệu USD tăng 153,4% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 60,9% kế hoạch năm; Chè các loại ước đạt 22,762 triệu USD tăng 25% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 52,9% kế hoạch năm. Hàng dệt may ước đạt 99,850 triệu USD tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 48% kế hoạch năm. Xe máy, Linh kiện và phụ tùng xe máy ước đạt 163,261 triệu USD tăng 52% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 61,6% kế hoạch năm. Cơ khí ước đạt 30,555 triệu USD tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 48,8% kế hoạch năm. Giày dép ước đạt 10,801 triệu USD tăng 77,8% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 63,5% kế hoạch năm. Đệm ghế ô tô ước đạt 16,449 triệu USD tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 42,1% kế hoạch năm...

Thị trường xuất khẩu của Vĩnh Phúc vẫn tập trung vào các thị trường truyền thống như: Hoa Kỳ; EU; Nga; AESAN; Nhật Bản; Trung Quốc; Hàn Quốc...

Ước tính đến hết tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh có 181 doanh nghiệp tăng 06 Doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2013 , chủ yếu là các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp này làm phụ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực: cơ khí; điện tử; thi công xây dựng công trình…   

Trong đó:

- 103 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 04 DN so với cùng kỳ năm 2013)

 - 78 doanh nghiệp trong nước (tăng 02DN so với cùng kỳ năm 2013) 

Nhập khẩu:  

Tổng kim ngạch nhập khẩu 06 tháng năm 2014 ước đạt 896,694 triệu USD Tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: Kinh tế trong nước ước đạt 41,168 triệu USD; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 855,526 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định 06 tháng ước đạt 112,995 triệu USD chiếm 13,71% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đạt 305 triệu USD chiếm 34% tổng kim ngạch nhập khẩu; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước đạt 478,699 triệu USD chiếm 53,38% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI chiếm 95,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liêu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo TSCĐ, vật tư xây dựng tạo TSCĐ.


Dương Thị Vĩnh Hà

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và HNKTQT


Các tin đã đưa ngày: