Vĩnh Phúc, tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 4 năm 2015 ước đạt 472,409 triệu USD (04/05/2015)

Theo báo cáo của phòng Quản lý xuất nhập khẩu và Hội nhập kinh tế quốc tế (Sở Công Thương Vĩnh Phúc), tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 4 năm 2015 ước đạt 472,409 triệu USD tăng cao so với cùng kỳ năm 2014, tăng 21% và đạt 24,1% kế hoạch năm. Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 18,895 triệu USD tăng 59,8% so với tháng 4 năm 2014. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 453,582 triệu USD tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2014.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 02 NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC (09/03/2015)

Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 02 năm 2015 ước đạt 124,938 triệu USD tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 tăng 41% và đạt 13% kế hoạch năm

Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (21/01/2015)

Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 1 năm 2015 ước đạt 130,385 triệu USD tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 tăng 37,5% và đạt 6,7% kế hoạch năm. Trong đó kinh tế trong nước ước đạt 13,227 triệu USD tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2014. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 117,158 triệu USD tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2014.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 11 NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC (20/11/2014)

Tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2014 ước đạt 1,280,631 triệu USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm năm 2013, tăng 10,9% kế hoạch năm 2014. Trong đó xuất khẩu tháng 11 ước đạt 134,698 triệu USD tăng 2,5% so với xuất khẩu tháng 10 năm 2014.
Các tin đã đưa ngày: