THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY NGÀY 21/06/2021

21/06/2021

Sở Công Thương xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 2500236896 - 002/SX06.2021/0105859046 ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Chi nhánh Công ty TNHH INOAC Việt Nam tại Vĩnh Phúc.
 

Nguyễn Phương Huệ

Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:

Kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí chợ

29/07/2014

Ở các vùng nông thôn, chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, trung chuyển hàng hoá phục vụ mọi tầng lớp nhân dân vì thế chợ như một điểm hẹn văn hoá. Cùng với sự phát triển đa dạng cả về quy mô và hình thức, chợ đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy giao lưu, trao đổi hàng hoá và phát triển thương mại nội địa.

ồng chí Nguyễn Thành Dũng – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí số 7 tại xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô

Đồng chí Nguyễn Thành Dũng – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí số 7 tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô

Đồng chí Nguyễn Thành Dũng – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí số 7 tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô

Đồng chí Nguyễn Thành Dũng – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí số 7 tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô

Ngày 25/7/2014 đoàn công tác Sở Công Thương do đồng chí Nguyễn Thành Dũng – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện thực hiện tiêu chí số 7 (tiêu chi về chợ) tại các xã Nhạo Sơn và Lãng Công cùng đi có đại điện Phòng Công Thương huyện Sông Lô. Qua kiểm tra thực tế tại các chợ, đồng chí Nguyễn Thành Dũng ghi nhận và đánh giá cao những biện pháp linh hoạt của các địa phương trong xây dựng nông thôn mới đặc biệt là tập trung hoàn thành tiêu chí sô 7. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương đề nghị các địa phương cần tiếp tục huy động các nguồn lực, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành các tiêu chí như đã đăng ký ./.


Tuấn Anh


Các tin đã đưa ngày: