Bản công bố hợp quy Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Hưng Phát tháng 07/2020

23/07/2020

Bản công bố hợp quy Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Hưng Phát


Tạ Mạnh Tân

Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:

Nghiệm thu Đề án Hỗ trợ máy móc thiết bị mộc gia dụng

24/07/2014

Thực hiện Kế hoạch Khuyến công năm 2014, ngày 26/06/2014 tại Cơ sở sản xuất Nguyễn Tùng Sơn - xã Xuân Lôi - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Công thương huyện Lập Thạch, UBND xã Xuân Lôi tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ máy móc thiết bị mộc gia dụng” năm 2014 tại Cơ sở.

Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện Sở Công Thương Vĩnh Phúc, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, lãnh đạo phòng Công Thương huyện Lập Thạch, lãnh đạo UBND xã Xuân Lôi và Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Tùng Sơn. Theo báo cáo tổng kết đề án của cơ sở năm 2014 cơ sở đã đầu tư mua sắm thêm 03 máy móc thiết bị với tổng giá trị 82.000.000đ. Thông qua việc đầu tư thêm máy móc thiết bị cơ sở đã giải quyết được việc làm cho 06 lao động với thu nhập 5 triệu đồng/tháng, nâng cao hiệu suất, giảm thiểu nhân công và nguyên liệu, tăng doanh thu. Đề án khuyến công thực hiện đạt hiệu quả, tạo điều kiện phát triển nghề tại địa phương, tạo việc làm, thu nhập cho lao động và hạn chế lao động ở địa phương ra nơi khác làm việc. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng CNH-HĐH công nghiệp nông thôn và thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển ngành nghề tại địa phương./.


Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: