Bản công bố hợp quy Công ty TNHH INOAC Việt Nam tại Vĩnh Phúc

20/08/2019

Bản Công bố hợp quy Công ty TNHH INOAC Việt Nam tại Vĩnh Phúc.


Mạnh Tân

Phòng Kỹ thuật ATMT


Các tin đã đưa ngày:

Hội nghị tập huấn công tác Khuyến công năm 2014

23/07/2014

Hội nghị tập huấn công tác Khuyến công năm 2014

       Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công cho các cán bộ khuyến công cấp xã, phường, thị trấn, các cán bộ phụ trách khuyến công tại Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế các Huyện Thành, Thị.

       Tại buổi tập huấn, các khuyến công viên cơ sở được nghe Trung tâm Khuyến công giới thiệu một số vấn đề chính sách về phát triển Công nghiệp và TTCN trên địa bàn tỉnh; phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến nội dung hoạt động khuyến công của Trung ương và địa phương, công tác xây dựng và triển khai, quản lý các Đề án Khuyến công; hướng dẫn các thủ tục hồ sơ liên quan đến nội dung xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ máy móc thiết bị; hướng dẫn công tác tổng hợp báo cáo khuyến công và các thủ tục hồ sơ liên quan đến đào tạo nghề.

        Thông qua hội nghị, giúp cán bộ làm công tác khuyến công tại các xã, phường, thị trấn và các cán bộ Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế các Huyện Thành, Thị có cơ hội cùng nhau trao đổi, thảo luận và đề xuất một số vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến công, cũng như nghiên cứu sâu thêm về các chính sách khuyến công và tổ chức triển khai, áp dụng thực hiện ở địa phương mình.


Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: