Công bố danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

09/08/2016

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh, về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 02/8/2016 của Bộ Công Thương, về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN).

Sở Công Thương Vĩnh Phúc thông báo đến các đơn vị, tổ chức cá nhân danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương. Theo đó các sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam gồm:

  1. Sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp sản xuất trong nước có: 21 loại thuốc nổ; 04 loại mồi nổ; 05 loại kíp nổ và 04 loại dây nổ.
  2. Sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp nhập khẩu có: 13 loại kíp nổ; 07 loại dây nổ; 07 loại thuốc nổ; 04 loại thuốc nổ đơn chất và 02 loại mồi nổ (có nội dung thông tư chi tiết kèm theo).

Đề nghị các đơn vị, tổ chức cá nhân có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định./.


Tạ Mạnh Tân

Phòng Kỹ thuật công nghệ an toàn - môi trường


Các tin đã đưa ngày:

Bản tin không tồn tại

Các tin đã đưa ngày: