DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC

26/08/2013

 
STT Họ tên Chức vụ Số điện thại
I Lãnh đạo đơn vị    
1 Nguyễn Văn Chính Giám đốc 0912054296
2 Nguyễn Văn Lương P. Giám đốc 0915532268
3 Đỗ Văn Định P. Giám đốc 0983859862
4 Phạm Quang Văn P. Giám đốc 0913989085
II Phòng Hành chính - Tổng hợp  
1 Tống Văn Can  Phụ trách phòng 0912610604
2 Bùi Thị Thành  Chuyên viên 0913903669
3 Vũ Thế Anh Chuyên viên 0986581888
4 Nguyễn Thị Bích Ngọc  Chuyên viên 0964532893
5 Hoàng Thị Kim Dung Cán sự 0977329169
6 Nguyễn Văn Cường Nhân viên 0919042178
7 Dương Quỳnh Trang Nhân viên 0967357345
8 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nhân viên 0987675635
9 Bùi Quang Kiên  Lái xe 0974657458
III Phòng Khuyến công  
1 Ngô Tuấn Nghĩa  Phụ trách phòng 0982636277
2 Phan Việt Anh Chuyên viên 0988841927
3 Lê Diên Duẩn Chuyên viên 0384337564
4 Nguyễn Thanh Tùng  Chuyên viên 0962874262
5 Phan Thị Hoan  Chuyên viên 0989741116
6 Phạm Hồng Minh Chuyên viên 0916669486
7 Lê Thanh Lai Chuyên viên 0976378608
8 Vũ Đức Hiếu  Chuyên viên 0963472110
IV Phòng Tư vấn dịch vụ  
1 Phùng Quốc Việt  Phụ trách phòng 0984898698
2 Hà Thị Thư  Chuyên viên 0913284716
3 Nguyễn Thị Thu Yến  Chuyên viên 0912409668
4 Nguyễn Thành Đạt Chuyên viên 0973661252
5 Nguyễn Văn Nam Chuyên viên 0989144819
6 Nguyễn Trung Quyết  Chuyên viên 0962428686
V Phòng Năng Lượng  
1 Lương Thị Bích Hương Phụ trách phòng 0919110195
2 Nguyễn Thị Hằng  Chuyên viên 0977553678
3 Nguyễn Văn Liêm  Chuyên viên 0976506288
4 Đỗ Thế Hưng Chuyên viên 0901325888
5  Hà Xuân Tư  Chuyên viên 0394864444
6 Nguyễn Thị Thu  Chuyên viên 0976823889
7 Nguyễn Như Quỳnh Chuyên viên 0985970888
8 Bùi Thị Lan Hương Chuyên viên 0985650181
VI Phòng Thương Mại  
1 Tạ Thị Thu Hiền Trưởng phòng 0981111495
2 Nguyễn Chiến Thắng Chuyên viên 0978143045
3 Nông Thị Mai Tuyết  Chuyên viên 0985182581
4 Nguyễn Ngọc Tuấn Khanh Chuyên viên 0915245082
5 Phạm Hùng Phương Chuyên viên 0978668078
6 Nguyễn Đức Thịnh  Chuyên viên 0946388866
7  Đoàn Mai Dung Chuyên viên 0982972212
8  Đỗ Hồng Thắm Chuyên viên 0984973840

 


Kim Dung

Trung tâm phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: