DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

31/08/2017

STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
I
 LÃNH ĐẠO SỞ
 
1
Trần Quốc Huy
Giám đốc Sở
0912.596.848
2 Nguyễn Ngọc Phi Phó Giám đốc Sở 0211.3862.782
3 Nguyễn Viết Sơn Phó Giám đốc Sở 0976.635.777
4 Hoàng Xuân Phú Phó Giám đốc Sở 0913.284.653
II
VĂN PHÒNG SỞ
0211. 3862477
1 Nguyễn Xuân Bình Chánh Văn phòng Sở 0912.718.537
2
Phạm Thị Duyên
Phó Chánh Văn phòng
0913.284.691
3 Cao Thị Thúy Chuyên viên 0988.964.346
4 Nguyễn Thị Mai Hương Kế toán 0978700818
5 Dương Đức Long Chuyên viên 0966.168.670
6
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Chuyên viên (Văn thư)
0211.3862.477
7
Phạm Quang Tuấn
Lái xe
0985.435.252
8 Nguyễn Quang Huy Lái xe 0987.444667
9 Trần Thị Hiền Nhân viên hợp đồng 0972.692.833
III
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP
0211.3861.199
0211.3844.800
1
Phạm Văn Tuyến Trưởng phòng 0983.084.689
2 Lê Thị Thu Hiền Phó Trưởng phòng 0912.876.269
3 Lưu Thị Bích Hằng Chuyên viên 0987.802.288
4 Trần Thị Kim Dung Thanh tra viên 0988.109.767
5 Hoàng Ngọc Minh Chuyên viên 0913.331.010
IV
THANH TRA SỞ
0211.3722.135
0211.3844.801
1
Nguyễn Văn Dũng
Chánh thanh tra
0211.3722.135
0916.026.026
2 Ngô Văn Minh Phó Chánh Thanh tra 0913.284.896
3 Trần Xuân Hải Phó Chánh Thanh tra 0912.457.220
4 Hà Thị Phương Thanh tra viên 0915.442.658
V
PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
0211.3840.069
1 Phan Anh Thông Trưởng phòng  0966.310.886
2
Dương Thị Vĩnh Hà
Phó Trưởng phòng
0913.284.856
3 Nguyễn Phương Huệ Phó Trưởng phòng 0984.709.588
4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 0962.591.979
5 Ngô Thị Hải Yến Chuyên viên 0982.800.491
VI
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT
0211.3845401
1
Nguyễn Đức Ngọc
Trưởng phòng
0912.576.303
2 Nguyễn Quang Tùng Phó Trưởng phòng 0912.557.132
3 Nguyễn Hoài Nam Phó Trưởng phòng  
4 Vũ Kim Chung Chuyên viên 0899.454.222
5 Đào Tiến Công Chuyên viên 0917.675.525
6 Nguyễn Tiến Hùng Chuyên viên  
VII
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
0211.3862.473
1
Đỗ Như Hoàn
Trưởng phòng
0912.718.568
2 Lê Khắc Phúc Phó Trưởng phòng 0977.106.383
3 Vũ Vĩnh Hà Phó Trưởng phòng 0915.590.095
4 Phan Việt Dũng Chuyên viên 01685.753.126
5 Tạ Quang Hòa Chuyên viên  

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: