DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

31/08/2017

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
I
 LÃNH ĐẠO SỞ
 
1
NguyễnThế Trường
Giám đốc
0211.3843.305
0913.284.202
2
Nguyễn Văn Bình
Phó Giám đốc
0913 284819
3 Nguyễn Minh Trung Phó Giám đốc 0912.061235
II
VĂN PHÒNG SỞ
0211. 3862477
4
Phạm Sơn Quế
Chánh Văn phòng
0211.3845.401
0912.904.846
5
Phạm Thị Duyên
Phó Chánh Văn phòng
0211.3841.895
6 Lê Thị Thu Hiền Phó Chánh Văn phòng  
7
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Cán sự (Kế toán Văn phòng)
0211.3841.895
8 Lưu Thị Bích Hằng Chuyên viên (Một cửa) 0211.3862.472
9 Cao Thị Thúy Chuyên viên (Quản trị mạng) 0988.964.346
10 Đỗ Thị Hồng Thắm Văn thư (Chuyên viên trưng dụng) 0211.3862.477
11
Phạm Quang Tuấn
Lái xe
0985.435.252
12 Nguyễn Đình Hải Lái xe 0903.485.848
13 Nguyễn Quang Huy Lái xe  
14 Dương Thị Quỳnh Trang Nhân viên hợp đồng  
III
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP
0211.3861.199
0211.3844.800
15
Nguyễn Xuân Phương
Trưởng phòng
01698.191.808
16
Ngô Văn Minh
Phó Trưởng phòng
0974.253.869
17
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên
0975.516.066
18 Phạm Văn Tuyến Chuyên viên 0983.084.689
IV
THANH TRA SỞ
0211.3722.135
0211.3844.801
19
Nguyễn Văn Dũng
Chánh thanh tra
0211.3722.135
0916.026.026
20 Trần Xuân Hải Phó Chánh Thanh tra 0912.457.220
21
Trần Thị Kim Dung
Chuyên viên
 
22 Vũ Vĩnh Hà Chuyên viên  
V
PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
0211.3840.069
23
Triệu Văn Chúc
Trưởng phòng
0912.998.213
24
Dương Thị Vĩnh Hà
Phó Trưởng phòng
0913.284.856
25 Dương Đức Long Chuyên viên 0966.168.670
26 Hoàng Ngọc Minh Chuyên viên  
VI
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
0211.3860.476
27 NguyễnĐức Ngọc Trưởng phòng 0912.576.303
28
Nguyễn Phương Huệ
Phó Trưởng phòng
0984.709.588
29 Hà Thị Phương Chuyên viên 0915.442.658
VII
PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG
0211.3841.031
30
Nguyễn Quang Tùng
Trưởng phòng
0912.557.132
31
Tạ Mạnh Tân
Chuyên viên
0913.284.756
32 Đào Tiến Công Chuyên viên 0917.675.525
33 Lê Diên Duẩn Chuyên viên trưng dụng  
XIII
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
0211.3845401
34
Lê Thị Tâm
Trưởng phòng
0988.105.770
35 Nguyễn Hoài Nam Phó Trưởng phòng  
36
Vũ Kim Chung
Chuyên viên
0967.848.117
37 Đào Văn Cường Chuyên viên 0912.420.770
IX
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
0211.3862.473
38
Đỗ Như Hoàn
Trưởng phòng
0912.718.568
39
Nguyễn Văn Quyên
Phó Trưởngphòng
 
40 Phan Việt Dũng Chuyên viên 01685.753.126
41 Nguyễn Thị Mai Hương Chuyên viên  
42 Lê Khắc Phúc Chuyên viên  
43 Tạ Quang Hòa Chuyên viên  

 Các tin đã đưa ngày: