DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

31/08/2017

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
I
 LÃNH ĐẠO SỞ
 
1
NguyễnThế Trường
Giám đốc
0211.3843.305
0913.284.202
2
Lê Minh Thường
Phó Giám đốc
02113.211.848
0912.457.268
3
Hoàng Phương
Phó Giám đốc (Chi Cục trưởng CCQLTT)
02113.842.875
0913.284.655
4
Nguyễn Văn Bình
Phó Giám đốc
0913 284819
5 Nguyễn Minh Trung Phó Giám đốc 0912.061235
II
VĂN PHÒNG SỞ
0211. 3862477
1
Phạm Sơn Quế
Chánh Văn phòng
0211.3845.401
0912.904.846
2
Phạm Thị Duyên
Phó Chánh Văn phòng
0211.3841.895
3
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Kế toán Văn phòng
0211.3841.895
4 Lưu Thị Bích Hằng Chuyên viên (Một cửa) 0211.3862.472
5 Cao Thị Thúy Chuyên viên (Quản trị mạng) 0988.964.346
6
Hà Ngọc Sơn
Chuyên viên
0211.3862.477
7 Đỗ Thị Hồng Thắm Văn thư 0211.3862.477
8
Phạm Quang Tuấn
Lái xe
0985.435.252
9 Nguyễn Đình Hải Lái xe 0903.485.848
10 Nguyễn Quang Huy Lái xe  
11 Dương Thị Quỳnh Trang Nhân viên hợp đồng  
III
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP
0211.3861.199
0211.3844.800
1
Nguyễn Xuân Phương
Trưởng phòng
01698.191.808
2
Ngô Văn Minh
Phó Trưởng phòng
0974.253.869
3
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên
0975.516.066
4 Phạm Văn Tuyến Chuyên viên 0983.084.689
IV
THANH TRA SỞ
0211.3722.135
0211.3844.801
1
Nguyễn Xuân Bình
Chánh thanh tra
0211.3722.135
0912.718.537
2 Nguyễn Văn Dũng Phó Chánh thanh tra 0916.026.026
3 Trần Xuân Hải Phó Chánh Thanh tra 0912.457.220
4
Lê Thị Thu Hiền
Chuyên viên
0912.876.269
V
PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
0211.3840.069
1
Triệu Văn Chúc
Trưởng phòng
0912.998.213
2
Dương Thị Vĩnh Hà
Phó Trưởng phòng
0913.284.856
3
Trần Thị Kim Dung
Chuyên Viên
0988.109767
4 Dương Đức Long Chuyên viên 0966.168.670
5 Nguyễn Thị Thu Yến Nhân viên hợp đồng  
VI
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
0211.3860.476
1
Nguyễn Phương Huệ
Phó Trưởng phòng
0984.709Hà
2 Hà Thị Phương Chuyên viên 0915.442.658
VII
PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG
0211.3841.031
1
Nguyễn Quang Tùng
Phó Trưởng phòng
0912.557.132
2
Tạ Mạnh Tân
Chuyên viên
0913.284.756
3 Đào Tiến Công Chuyên viên 0917.675.525
4 Lê Diên Duẩn Chuyên viên trưng dụng  
XIII
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
0211.3845401
1
Lê Thị Tâm
Trưởng phòng
0988.105.770
2
Vũ Kim Chung
Chuyên viên
0967.848.117
3 Đào Văn Cường Chuyên viên trưng dụng 0912.420.770
4 Đỗ Thế Hưng Chuyên viêntrưng dụng  
IX
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
0211.3862.473
1
Đỗ Như Hoàn
Trưởng phòng
0912.718.568
2
Nguyễn Văn Quyên
Phó Trưởngphòng
 
3
Nguyễn Hoài Nam
Phó Trưởngphòng
 
4
Vũ Vĩnh Hà
Chuyên viên
0915.590.095
5 Phan Việt Dũng Chuyên viên 01685.753.126
6 Nguyễn Minh Tiến Nhân viên hợp đồng  
7 Nguyễn Thị Mai Hương Chuyên viên  
8 Lê Thanh Lai Nhân viên hợp đồng  
X
CÔNG ĐOÀN NGÀNH
0211.3840.5
1 Trần Thị Hoa
Chủ tịch
0984.604.298
2 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên hợp đồng 0916.555.574

 Các tin đã đưa ngày: