DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

31/08/2017

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
I
 LÃNH ĐẠO SỞ
 
1
NguyễnThế Trường
Giám đốc
0211.3843.305
0913.284.202
2 Lê Tiến Anh Phó Giám đốc Sở 0211.3530.988
3 Nguyễn Xuân Phương Phó Giám đốc Sở 0211.3716.258
II
VĂN PHÒNG SỞ
0211. 3862477
1
Ngô Văn Minh
Chánh Văn phòng
0211.3845.401
 
2
Phạm Thị Duyên
Phó Chánh Văn phòng
0211.3841.895
3 Lê Thị Thu Hiền Phó Chánh Văn phòng  
4
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Cán sự (Kế toán Văn phòng)
0211.3841.895
5 Lưu Thị Bích Hằng Chuyên viên (Một cửa) 0211.3862.472
6 Cao Thị Thúy Chuyên viên (Quản trị mạng) 0988.964.346
7 Hoàng Ngọc Minh Chuyên viên  
8 Đỗ Thị Hồng Thắm Văn thư (Chuyên viên trưng dụng) 0211.3862.477
9
Phạm Quang Tuấn
Lái xe
0985.435.252
10 Nguyễn Quang Huy Lái xe  
11 Lê Thị Hà Trang Nhân viên hợp đồng  
III
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP
0211.3861.199
0211.3844.800
1
Phạm Văn Tuyến
Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng)
0983.084.689
2 Phan Anh Thông Phó Trưởng phòng   
3
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên
0975.516.066
IV
THANH TRA SỞ
0211.3722.135
0211.3844.801
1
Nguyễn Văn Dũng
Chánh thanh tra
0211.3722.135
0916.026.026
2 Trần Xuân Hải Phó Chánh Thanh tra 0912.457.220
3
Trần Thị Kim Dung
Thanh tra viên
 
4 Vũ Vĩnh Hà Thanh tra viên  
V
PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
0211.3840.069
1
Triệu Văn Chúc
Trưởng phòng
0912.998.213
2
Dương Thị Vĩnh Hà
Phó Trưởng phòng
0913.284.856
3 Dương Đức Long Chuyên viên 0966.168.670
VI
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
0211.3860.476
1 NguyễnĐức Ngọc Trưởng phòng 0912.576.303
2
Nguyễn Phương Huệ
Phó Trưởng phòng
0984.709.588
3 Hà Thị Phương Chuyên viên 0915.442.658
VII
PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG
0211.3841.031
1
Nguyễn Quang Tùng
Trưởng phòng
0912.557.132
2
Tạ Mạnh Tân
Chuyên viên
0913.284.756
3 Đào Tiến Công Chuyên viên 0917.675.525
4 Nguyễn Tiến Hùng Chuyên viên  
XIII
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
0211.3845401
1
Lê Thị Tâm
Trưởng phòng
0988.105.770
2 Nguyễn Hoài Nam Phó Trưởng phòng  
3
Vũ Kim Chung
Chuyên viên
0967.848.117
4 Đào Văn Cường Chuyên viên 0912.420.770
IX
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
0211.3862.473
1
Đỗ Như Hoàn
Trưởng phòng
0912.718.568
2 Phan Việt Dũng Chuyên viên 01685.753.126
3 Nguyễn Thị Mai Hương Chuyên viên  
4 Lê Khắc Phúc Chuyên viên  
5 Tạ Quang Hòa Chuyên viên  

 

 Các tin đã đưa ngày: