DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

31/08/2017

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
I
 LÃNH ĐẠO SỞ
 
1
NguyễnThế Trường
Giám đốc
0211.3843.305
0913.284.202
2
Nguyễn Văn Bình
Phó Giám đốc
0913 284819
3 Nguyễn Minh Trung Phó Giám đốc 0912.061235
4 Hoàng Phương Phó Giám đốc  
II
VĂN PHÒNG SỞ
0211. 3862477
1
Phạm Sơn Quế
Chánh Văn phòng
0211.3845.401
0912.904.846
2
Phạm Thị Duyên
Phó Chánh Văn phòng
0211.3841.895
3 Lê Thị Thu Hiền Phó Chánh Văn phòng  
4
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Kế toán Văn phòng
0211.3841.895
5 Lưu Thị Bích Hằng Chuyên viên (Một cửa) 0211.3862.472
6 Cao Thị Thúy Chuyên viên (Quản trị mạng) 0988.964.346
7
Hà Ngọc Sơn
Chuyên viên
0211.3862.477
8 Đỗ Thị Hồng Thắm Văn thư 0211.3862.477
9
Phạm Quang Tuấn
Lái xe
0985.435.252
10 Nguyễn Đình Hải Lái xe 0903.485.848
11 Nguyễn Quang Huy Lái xe  
12 Dương Thị Quỳnh Trang Nhân viên hợp đồng  
III
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP
0211.3861.199
0211.3844.800
1
Nguyễn Xuân Phương
Trưởng phòng
01698.191.808
2
Ngô Văn Minh
Phó Trưởng phòng
0974.253.869
3
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên
0975.516.066
4 Phạm Văn Tuyến Chuyên viên 0983.084.689
IV
THANH TRA SỞ
0211.3722.135
0211.3844.801
1
Nguyễn Xuân Bình
Chánh thanh tra
0211.3722.135
0912.718.537
2 Trần Xuân Hải Phó Chánh Thanh tra 0912.457.220
3
Trần Thị Kim Dung
Chuyên viên
 
V
PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
0211.3840.069
1
Triệu Văn Chúc
Trưởng phòng
0912.998.213
2
Dương Thị Vĩnh Hà
Phó Trưởng phòng
0913.284.856
3 Dương Đức Long Chuyên viên 0966.168.670
4 Nguyễn Thị Thu Yến Nhân viên hợp đồng  
VI
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
0211.3860.476
1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng  
2
Nguyễn Phương Huệ
Phó Trưởng phòng
0984.709.588
3 Hà Thị Phương Chuyên viên 0915.442.658
VII
PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG
0211.3841.031
1
Nguyễn Quang Tùng
Trưởng phòng
0912.557.132
2
Tạ Mạnh Tân
Chuyên viên
0913.284.756
3 Đào Tiến Công Chuyên viên 0917.675.525
4 Lê Diên Duẩn Chuyên viên trưng dụng  
XIII
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
0211.3845401
1
Lê Thị Tâm
Trưởng phòng
0988.105.770
2
Vũ Kim Chung
Chuyên viên
0967.848.117
3 Đào Văn Cường Chuyên viên trưng dụng 0912.420.770
4 Đỗ Thế Hưng Chuyên viêntrưng dụng  
IX
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
0211.3862.473
1
Đỗ Như Hoàn
Trưởng phòng
0912.718.568
2
Nguyễn Văn Quyên
Phó Trưởngphòng
 
3
Nguyễn Hoài Nam
Phó Trưởngphòng
 
4
Vũ Vĩnh Hà
Chuyên viên
0915.590.095
5 Phan Việt Dũng Chuyên viên 01685.753.126
6 Nguyễn Minh Tiến Nhân viên hợp đồng  
7 Nguyễn Thị Mai Hương Chuyên viên  
8 Lê Thanh Lai Nhân viên hợp đồng  

 Các tin đã đưa ngày: