Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 21 năm 2022
(Từ ngày: 16/05/2022 - Đến ngày: 22/05/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 16/05/2022
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.
Thứ ba 17/05/2022
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.
08h - Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường.Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc.Ông Nguyễn Viết Sơn - Phó Giám đốc Sở.
14h - Mời họp UBND tỉnh.Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc.Ông Trần Quốc Huy - Giám đốc Sở.
15h30 - Mời họp UBND tỉnh.Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc.Ông Trần Quốc Huy - Giám đốc Sở.
Thứ tư 18/05/2022
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.
00h - Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc.Lãnh đạo Sở.
Thứ năm 19/05/2022
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.
13h45 - Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-Kl/TW của Bộ Chính trị.Điểm cầu: Thường trực Tỉnh ủyÔng Trần Quốc Huy - Giám đốc Sở.
Thứ sáu 20/05/2022
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.
14h - Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp của các địa phương với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.Hội trường Nhà khách Chính phủÔng Nguyễn Ngọc Phi - Phó Giám đốc Sở.
Thứ bảy 21/05/2022
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.
Chủ nhật 22/05/2022
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.