Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 25 năm 2018
(Từ ngày: 18/06/2018 - Đến ngày: 24/06/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 18/06/2018
00h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.
Thứ ba 19/06/2018
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.
07h30 - Mời dự Hội nghị phản biện xã hộiCơ quan UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc.Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Giám đốc Sở.
Thứ tư 20/06/2018
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.
Thứ năm 21/06/2018
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.
07h30 - Về việc mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ , HĐND tỉnh khóa XVI.Huyện Vĩnh TườngÔng Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở.
Thứ sáu 22/06/2018
07h - Chỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.
Thứ bảy 23/06/2018
07h45 - 17hHội nghị Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Chủ nhật 24/06/2018
07h - Hội nghị Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.Trung tâm Hội nghị tỉnh.