Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 12 năm 2018
(Từ ngày: 19/03/2018 - Đến ngày: 25/03/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 19/03/2018
00h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
Thứ ba 20/03/2018
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
Thứ tư 21/03/2018
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
Thứ năm 22/03/2018
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
14h - Về việc mời họp UBND tỉnh phiên họp Tháng 3/2018Trụ sở HĐND & UBND tỉnh.Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Giám đốc Sở.
Thứ sáu 23/03/2018
07h - Chỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
Thứ bảy 24/03/2018
Chủ nhật 25/03/2018