Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 34 năm 2019
(Từ ngày: 19/08/2019 - Đến ngày: 25/08/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 19/08/2019
00h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
Thứ ba 20/08/2019
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
Thứ tư 21/08/2019
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
14h - Mời họp UBND tỉnh.Trụ sở HĐND & UBND tỉnh.Ông Nguyễn Xuân Phương - Phó Giám đốc Sở.
Thứ năm 22/08/2019
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
14h - Mời họp UBND tỉnh.Trụ sở HĐND & UBND tỉnh.Ông Nguyễn Xuân Phương - Phó Giám đốc Sở.
Thứ sáu 23/08/2019
07h - Chỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
Thứ bảy 24/08/2019
Chủ nhật 25/08/2019