Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 43 năm 2021
(Từ ngày: 18/10/2021 - Đến ngày: 24/10/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 18/10/2021
07h - 17hTrụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.
Thứ ba 19/10/2021
07h - 17hTrụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.
Thứ tư 20/10/2021
07h - 17hTrụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.
Thứ năm 21/10/2021
07h - 17hTrụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.
Thứ sáu 22/10/2021
07h - 17hTrụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.
Thứ bảy 23/10/2021
07h - 17hTrụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.
Chủ nhật 24/10/2021
07h - 17hTrụ sở Sở Công Thương.Lãnh đạo Sở.