Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 3 năm 2018
(Từ ngày: 15/01/2018 - Đến ngày: 21/01/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 15/01/2018
00h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
07h30 - Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2018 của ngành Công Thương.Trụ sở Sở Công Thương.Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở.
Thứ ba 16/01/2018
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
Thứ tư 17/01/2018
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
Thứ năm 18/01/2018
07h - 17hChỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
00h - Chỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủyÔng Nguyễn Minh Trung - Phó Giám đốc Sở.
00h - V/v nghe báo cáo các khó khăn vướng mắc tại Cụm công nghiệp Đồng Sóc.Trụ sở HĐND & UBND tỉnh.Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Giám đốc Sở.
Thứ sáu 19/01/2018
07h - Chỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan.Trụ sở Sở Công ThươngLãnh đạo Sở.
Thứ bảy 20/01/2018
Chủ nhật 21/01/2018