Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 33 năm 2020
(Từ ngày: 10/08/2020 - Đến ngày: 16/08/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 10/08/2020
Thứ ba 11/08/2020
14h - Mời họp UBND tỉnh.Trụ sở UBND tỉnh.Ông Nguyễn Xuân Phương - Phó Giám đốc Sở.
Thứ tư 12/08/2020
Thứ năm 13/08/2020
Thứ sáu 14/08/2020
Thứ bảy 15/08/2020
Chủ nhật 16/08/2020